Kvinder med på koderne

Når vi i fremtiden forestiller os en IT-programmør, skal vi komme i tanke om en kvinde lige så hurtigt, som vi tænker på en mand.

Et nyt IT-Kvinderåd er nemlig sat i søen for at styrke kvinders repræsentation i branchen. Med initiativ fra HK Privat arbejder et bredt udsnit af centrale aktører inden for IT-uddannelser og -virksomheder på at bryde med tanken om, at kvinder ikke hører hjemme i IT-landskabet.

Facilitator af rådsmøderne, Nina Groes, direktør for virksomheden Divérs, forklarer:

”Det er en tyk fordom, at kvinder ikke er gode til de tekniske fag. De første kodere i verdenshistorien var kvinder, og nu er tiden kommet til, at vi får udnyttet det store potentiale, der ligger i at få flere kvinder til at søge ind i branchen.”

Nu skal IT rime på kvinde

Noget tyder på, at ”kvinde” i lang tid ikke har rimet på IT.

Faktisk er det under en fjerdedel af den samlede beskæftigelse i den danske IT-branche, der er kvinder. Et tal, der har været stortset uændret de sidste 10 år.. Det virker paradoksalt, når Danmark om godt 10 år mangler op mod 19.000 specialister inden for feltet. Her kan det lægges til, at et væld af eksisterende IT-løsninger - lige fra bilers airbags til kontorers køleanlæg - er designet af mænd og til mænd.

Derfor arbejder IT-Kvinderådet dels på en kulturændring og profilering af kvinder i branchen og dels for at styrke rekrutteringen, fastholdelsen og talentudviklingen af kvinder på landets IT-uddannelser.

Rådet består af: Anne Kirstine Scwartzbach (konfront), Katja Munch Thorsen (KEA), Nina Groes (Divérs), Ole Gram-Olesen (Cphbusiness), Sine Zambach (CBS), Stina VRang Elias (DEA), Jane Sandberg (Enigma), Simon Tøgern (HK Privat), Sofie Carsten-Nielsen (Radikale), Ditte Haugaard Claysen (KMD), Jakob Ullegård (Dansk Erhverv), Camilla Rosengaard (ITU) og Gitte Korsgaard Andreasen (SAMDATA, HK), Agi Csonka (VILLUM FONDEN), Mette Juul Jensen (Dansk Industri) og Niels Eglund (IBA Erhvervsakademi Kolding).

Nina Groes