Målniveauer-13-13.png

Målniveauer

Divérs arbejder med diversitet som driver for vækst, innovation og trivsel. Det gør vi gennem praksisnære værktøjer udviklet med afsæt i viden om affekt, normer, design og rum.  Effekten af diversitet

Det økonomiske og sociale afkast af diversitet bliver stadig tydeligere i en dansk kontekst, det gælder for virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Fra både national og international forskning, ved vi, at diversitet er en innovations-, trivsels- og vækstdriver.

Det har aldrig været mere attraktivt at investere i diversitet.

 

 

Investering i diversitet

  • Danmarks mest mangfoldige virksomheder tjener i gennemsnit 13 procentpoint mere end de virksomheder, der har mindst mangfoldighed i ledelsen.
     

  • Mangfoldige teams tjener i gennemsnit 4 procentpoint mere til bundlinjen end ikke-mangfoldige teams.
     

  • Medarbejdere på mangfoldige arbejdspladser rapporterer bedre trivsel og har mindre sygefravær.
     

  • Mangfoldigt lederskab øger sandsynligheden for, at kvinders kompetencer sættes i spil med 20 procent, og etniske minoriteters med 24 procent.

 

 


Paradoks-10-10.png

Et paradoks

Til trods for den øgede attraktionsværdi har det vist sig vanskeligt at skabe solid forandring.

Fra kvoter, over måltal, til mentoring, har de eksisterende diversitetsværktøjer vist sig mangelfulde. Diversitetens kreativitetspotentiale absorberes ofte og drænes af den eksisterende kultur, fordi minoriteten iklæder sig kulturen og fralægger sig sin særegne erfaring og kompetencer.

Resultatet er, at vi forsat foretager stereotype karrierevalg. At talentmassen ikke udnyttes. Og at mange brancher bliver ved med at kalde på arbejdskraft fra det modsatte køn.

Der er brug for at tænke nyt. Brug for at handle nyt. Brug for at vise nye veje.

Der er behov for evidensbaseret viden og fokuserede test af nye diversitetsværktøjer i både offentlig og privat sektor, der udfordrer både individ og kultur.